Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2008

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΝ ΓΙΑ ΠΛΑΝΗΤΑΡΧΗ

Τα παπούτσια του πέταξε Ιρακινός στον Μπούς Jr. στη διάρκεια συνέντεξης του Πλανητάρχη:
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/7782774.stm
Να είχε και οσμή το βίντεο... Κρίμα, θα ήταν χρήσιμη ιδιότητα.
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΝ ΓΙΑ ΠΛΑΝΗΤΑΡΧΗ